Lời Dân

Nhân vụ xử Đinh La Thăng và đồng bọn

Đàn dê tế đảng “quang vinh”
Hầu mong cứu vãn tình hình chí nguy
Đảng phong đảng kỷ suy vi
Tham ô móc ngoặc còn chi búa liềm
Nhà nước ăn hớt cơm chim
Côn an bộ đội cướp đêm cướp ngày
Từ trên xuống dưới một bầy
Giòi sâu, chuột bọ, sói cầy, hùm beo
Mặc cho dân khổ, nước nghèo
Đảng kia hung hãn đuổi theo vét tiền
Đoạt vườn cướp đất như điên
Chia nhau của cải tài nguyên quê nhà
Tên nào tên nấy đại gia
Lâu đài, biệt phủ, nguy nga sang giàu
Bây giờ giả bộ hồi đầu
Thí xe cứu tướng ngõ hầu thoát nguy
Dân này đâu có ngu si
Hỡi con chó Lú và bầy súc sanh!

https://fdfvn.wordpress.com