Rồi Sẽ Đến Ngày

Rồi sẽ đến ngày trên đất nước tôi
Lá cờ sao máu khốn khiếp nhường ngôi
Cho cờ Tàu Chệt ngông càn bạo ngược
Gieo xuống quê hương tủi nhục giống nòi

Việt Nam khi ấy sẽ là sao con
Cùng bốn “anh em” Mãn, Hồi, Tạng, Mông
Chầu chực vây quanh hầu hạ sao mẹ
Của giống “con trời” ông chủ non sông

Phiên thuộc Nam man trở thành căn cứ
Bá quyền đại Hán thỏa mản lòng tham
Độc chiến biển đông, be bờ Nhật Úc
Thè cái lưỡi bò nuốt trọn phương nam

Cái đảng vẹm nô con hoang Tàu khựa
Tưởng được mẹ Hoa khen thưởng công đầu
Ngờ đâu bị khinh là bầy bán nước
Lưu đày phát vãng núi hiểm rừng sâu

Dân tộc Việt Nam gông cùm nô lệ
Lên non tìm ngà, xuống biển mò châu
Như thuở Cao Biền, như thời Tô Định
Trưng vương, Triệu Ẩu còn biết tìm đâu?

Nòi giống Lạc Long kiêu hùng bất khuất
Một phút lỡ lầm nghe lão Hồ ma
Nay phải đời đời ôm hờn vong quốc
Nghẹn ngào thương khóc số phận quê cha.

https://fdfvn.wordpress.com