Khúc Củi Đại Quang

Sói Quang vừa mới lên ngôi
Chiếc ngai chủ tịt chưa ngồi nóng khu
Đã nghe giông tố mịt mù
Từ đâu kéo đến âm u rần rần
Mới hay thằng họ Trịnh Xuân
Đã trốn qua Đức bị quân bắt về
Tức thì được giải thuốc mê
Đang ngồi làm việc cùng phe Trọng già
Bao nhiêu đồng lỏa khai ra
Nào là Dũng ếch nào là Thăng đinh
Nào là tội của Quang mình
Giấu tay ném đá nội tình đảng ta
Chọc cho chó lú nổi tà
Giết con ngựa quí nhận quà Dũng dê
Cùng con ếch chúa ăn thề
Diệt phe sâu chó thu về quyền uy…

Quang đang liên tưởng nghĩ suy
Thì nhận được lệnh phải về trung ương
Để mà khai báo tận tường
Bao nhiêu gian dối lật lường xưa nay
Và làm kiểm điểm sửa sai
Về tội chống đảng tày trời khó dung…
Mới hay thiên địa vô cùng
Lưới trời lồng lộng mà không thoát gì
Dù là tột đỉnh quyền uy
Cũng đều sa lưới khác gì tép riu
Từ nay tứ trụ Sản triều
Chỉ còn hai cột khẳng khiu chổng trời
Bên cạnh cái lỗ tanh hôi
Của con gà mái dạy đời Kim Ngân
Riêng cây cột Trần Đại Quang
Thôi rồi gãy nát điêu tàn còn đâu!

https://fdfvn.wordpress.com