Mười Năm Sau

Mười năm sau tôi còn lại gì?
Mãnh hồn u uất, con tim mê si
Lang thang xứ người trông vời cố quận
Nghe tiếng còi tàu mơ tiếng sáo Trương Chi

Mười năm sau tôi còn lại gì?
Quê hương mịt mùng ngàn đời xa vắng
Nỗi buồn tha phương ê chề cay đắng
Đã thành nấm mồ chôn chặt người đi

Mười năm sau tôi còn lại gì?
Vợ con bạc tình bạn bè rơi rớt
Đường trần cô đơn đi hoài chẳng dứt
Chỉ thấy trùng trùng nước mắt biệt ly

Mười năm sau tôi còn lại gì?
Tấm than ma tàn chìm sâu dĩ vãng
Bàn tay run run đôi chân quờ quạng
Thất thểu một mình trước nẻo âm ty.