Hỏi Ngân

Thế Ngân Đã Làm Gì Cho Đất Nước?
Mà huênh hoang lên lớp với thằng tôi
Thế Ngân đã làm gì cho đất nước
Mà ngông nghênh và ngược ngạo dạy đời.

Ngân đã chẳng làm được cái gì cả!
Ngoài chổng khu cong đít đợi gà cồ
Hết Dũng ếch lại đưa đồ Trọng lú
Dẫu Hồ dâm sống dậy cũng mời vô.

Ngân đã đếch làm được cái gì cả!
Ngoài vở tuồng hát bộ quá ngây ngô
Cùng Ô Mã du dương bên hồ cá
Ngân phũ phàng Ô Mã thốt ô hô.

Ngân đã chẳng làm được cái gì cả!
Ngoài chăn nuôi bầy thú của trung ương
Đám ruồi muỗi bám vào dân hút máu
Lũ ngựa trâu ngồi ngủ gục ăn lương.

Ngân hãy tự hỏi chính mình trước đã
Từ đời cha và cho đến đời Ngân
Làm được gì cho tổ quốc nhân dân
Ngoài phản nước hại nòi bu đít giặc.

https://fdfvn.wordpress.com