Dân Oan Hành Khúc

Ta người dân đen “thời đại Hồ chí Minh”
Vì bác vì đảng một đời hy sinh
Hiến vàng, nộp thóc, nuôi anh bộ đôi
Thồ lương, kéo pháo, đánh trận Điện Biên.

Ta người dân đen “thời đại Hồ chí Minh”
Đi theo bác đảng suốt đường “quang vinh”
Trí, phú, địa, hào, say sưa đấu tố
Chống Mỹ, chống ngụy, hăng hái biểu tình.

Ta người dân đen “thời đại Hồ Chí Minh”
Nghe lời bác đảng lao vào chiến chinh
Tất cả chỉ vì chủ nghĩa xã hội
Tất cả chỉ vì Miền Nam anh em.

Bây giờ thành công đảng quên lời hứa
Chủ nghĩa ngoại lai dị hình nôn mửa
Miền Nam cướp bóc đổ nát tang thương
Cả nước thê lương dưới cờ liềm búa.

Ta thành dân oan, cuộc đời lênh đênh
Nhà cửa, ruộng đất hương hỏa gia đình
Đảng đã cướp hết chỉ còn để lại
Huy chương kháng chiến, tấm bằng thương binh.

Mang cái huy chương, tấm bằng liệt sĩ
Ta đi tố cáo thế giới nhân quần
Cái đảng vô ân, cái đoàn vong bản
Chế độ bạo tàn, chủ nghĩa phi nhân.

Mang chính bản thân như bằng chứng sống
Ta đi thức tỉnh đồng loại đồng bào
Hỡi người dân Việt hãy mau vùng dậy
Tổ quốc lâm nguy nô lệ giặc Tàu.

Ta đi giữa lòng quê hương khốn khó
Dưới trận đòn thù xã hội côn an
Oan hờn trong tim ngùn ngụt bốc cháy
Thành ngọn lửa thần thiêu đảng tà gian.

https://fdfvn.wordpress.com