*Bài Ca Của Quỉ

Vùng lên hỡi những nô lệ của lòng tham!
Vùng lên hỡi bầy quỉ đỏ Vẹm nam!
Theo bước chân con vượn già Pác bó
Dưới lá cờ của Quốc tế đệ tam

Vùng lên hỡi những rác rưới thế gian!
Vùng lên những sâu bọ thèm khát địa đàng!
Cơ hội này là ngàn năm một thuở
Quyết phen này ta cướp sạch giang san

Vùng lên hỡi loài gặm nhấm dưới hang!
Vùng lên hỡi loài dã thú rừng hoang!
Với búa với liềm bên ngôi sao máu
Chế độ loài người ta đập phá nát tan

Vùng lên hỡi loài ký sinh của thế gian!
Vùng lên hỡi lũ tầm gửi đang cơ hàn!
Đứng dậy mà đi đừng lười biếng nữa
Quyền lợi qua tay đời ta sẽ huy hoàng.

Lành tét na xôn nan, Lanh tẹt na xôn nàn.

 

Hymn of devils

Rise up, all those slaves of avarice
Rise up, all those Viet red devils
In the footsteps of Pac bo old ape
Under the flag of third comintern

Rise up all those rubbish of the earth
Rise up all paradise-dreaming worms
This is the once-in-thousand-year chance
For us to rob the entire world

Rise up, those rodents under the cave
Rise up, those wild beasts in the jungles
With sickle and hammer by blood star
We smash asunder the man’s regime

Rise up those parasites of the world
Rise up those mistletoes hungry and cold
Get up and go, don’t be lazy
Benefits’ll be in our hands with glory.

L’Internationale, l’ internationale

https://fdfvn.wordpress.com