Bài Ca Của Quỉ

Vùng lên hỡi những nô lệ của lòng tham!
Vùng lên hỡi bầy quỉ đỏ Vẹm nam!
Theo bước chân con vượn già Pác bó
Dưới lá cờ của đảng Quốc tế đệ tam

Vùng lên hỡi những rác rưới thế gian!
Vùng lên những sâu bọ thèm khát địa đàng!
Cơ hội này là ngàn năm một thuở
Quyết phen này ta cướp sạch giang san

Vùng lên hỡi loài gặm nhấm dưới hang!
Vùng lên hỡi loài bò sát bầy đàn!
Với búa với liềm bên ngôi sao máu
Chế độ loài người ta đập phá tan hoang

Vùng lên hỡi loài ký sinh của thế gian!
Vùng lên hỡi lũ tầm gửi đang cơ hàn!
Đứng dậy mà đi đừng lười biếng nữa
Quyền lợi qua tay đời ta sẽ huy hoàng.

Lành tét na xôn nan
Lanh tẹt na xôn nàn.

https://fdfvn.wordpress.com