Đất Quốc Phòng

Đảng kia thổ phỉ Bắc Hà
Đất đai là của quê nhà Lạc Long
Tân Sơn Nhất của Sài Gòn
Phải đâu là đất quốc phòng của mi
Chẳng qua cái lũ Bắc kỳ
Tụi bay lươn lẹo lấy về chia nhau
Gọi là để thưởng công đầu
Cho quân cướp cạn đồng bào Miền Nam
Một bầy tướng tá gian tham
Đâm thuê chém mướn mua hàm công khanh
Nay còn ngang ngược lộng hành
Chiếm nhà cướp đất xây thành sân gôn
Chúng là quân đội nhân zân
Không lo giữ nước chống quân chệt Tàu
Lại chuyên phe phẩy làm giàu
Trên xương máu lính, trên đầu người dân
Phải chăng vì đảng bạo tần
Cô đơn yếu thế nên cần đến quân
Để mà đàn áp cản ngăn
Nhân dân vùng dậy đạp phăng bạo quyền?
Hay là vì đảng chính chuyên
Sợ bầy tướng tá nổi điên nổi khùng
Quay nòng súng bắn lung tung
Làm cuộc đảo chánh là xong cuộc đời?
Thôi thì chín bỏ làm mười
Mặc cho chúng nó coi trời bằng vung
Miễn là đảng được ung dung
Giàu sang phú quí một vùng đế vương.

https://fdfvn.wordpress.com