Chuyện Quê Tôi

Gà gáy vang vang bên nhà hàng xóm
Mặt trời lên cao tuông tràn nắng ấm
Dân tôi còn nằm quấn chặt trong chăn
Căn nhà tối om ngập mùi xú uế.

Căn nhà dấu yêu công cha nghĩa mẹ
Xây dựng bao đời để lại đàn con
Những tưởng đàn con trung hiếu sắt son
Ngờ đâu đàn con lạc loài mông muội.

Từ nơi hang sâu người rừng Bắc Pó
Đến chiếm ngôi nhà mê hoặc đàn con
Thành những “nhân dân” không tim không hồn
Đi đứng nói năng như là chim vẹt.

Đầu sỏ người rừng, một tên Hồ tặc
Tôi đòi quốc tế Tàu chệt Liên xô
Vâng lời quan thầy lập đảng vong nô
Thờ chúa Lê nin và cờ liềm búa.

Từ đó quê tôi ngập chìm nhầy nhụa
Vào trong vũng lầy chủ nghĩa tà ma
Một thứ giáo điều tàn độc điêu ngoa
Phản bội giống nòi, buôn nhà bán nước.

Tổ quốc hôm nay mồi ngon xâm lược
Đảng Hồ chuẩn bị bán đứng non sông
Dân tôi còn say giấc ngủ mùa đông
Bỏ mặc quê hương giặc thù xâu xé.

https://fdfvn.wordpress.com