Nhà Nước Công Nông

Nhà nước Công Nông xứ Vẹm Nam
Con rơi phường quốc tế đệ tam
Và tên tặc tử Hồ ma cạo
Thấm thoát nay đà bảy chục năm.

Bảy chục năm theo đảng mẹ mìn
Tôn thờ xã ngải Mác Lê nin
Chủ trương giai cấp gieo thù hận
Chuyên chính công nông búa gác liềm.

Búa gác liềm nghe thật sướng tai!
Nhân dân làm chủ ngự trên đài
Đảng viên cán bộ làm tôi tớ
Trung hiếu nghĩa tình chẳng nhạt phai.

Chẳng nhạt phai tình nghĩa với dân
Nhưng anh đầy tớ tựa hung thần
Nhân danh chủ nghĩa và tập thể
Vơ vét làm giàu riêng bản thân.

Riêng bản thân anh chiếm độc quyền
Đất đai, nhà cửa, lẫn tài nguyên
Tự tung tự tác trên nhà nước
Với đảng tiền phong Mác Lê nin

Mác Lê nin này chẳng giống ai
Và anh nhà nước cũng khôi hài
Công nông vô sản nào đâu thấy
Chỉ thấy ma vương độc võ đài.

Độc võ đài riêng những Chí Phèo
Cùng bầy bám đít, lũ ăn theo
Tụ thành một gánh đồ vô lại
Trĩu xuống lưng dân vốn đã nghèo.

Vốn đã nghèo tơi, đã xác xơ!
Dân ta còn khổ đến bao giờ?
Hỡi anh Cộng sản bao lần hứa
Nhà nước công nông của ước mơ.

https://fdfvn.wordpress.com