Cánh Thiên Nga Bất Khuất

Dành riêng chị Trần thị Nga

Ôi hình ảnh người nữ lưu bất khuất
Đứng kiêu hùng thách thức lũ sai nha
Như nói lên cùng cái đảng gian tà
Dẫu sấm sét búa rìu ta chẳng sợ

Dẫu tra khảo cực hình đầy man rợ
Dẫu tội tù cùm kẹp đến mòn gông
Dẫu khổ sai đày ải khắp non sông
Ta vẫn quyết dâng đời cho Tổ Quốc

Một cánh thiên nga dưới trời đất nước
Giữa vòng vây trùng điệp của sài lang
Vẫn ngẩng đầu ca múa điệu hiên ngang
Mong thức tỉnh được tinh thần dân tộc

Cánh thiên nga sẽ không hề cô độc
Triệu tấm lòng dân Việt đã tri âm
Đang sục sôi như những đợt sóng ngầm
Thành bão tố cuốn phăng loài quỉ đỏ.

https://fdfvn.wordpress.com