Việt Nam- Trường Giác Đấu

Đảng Cộng Sản gian tham và phản phúc
Dồn nhân dân vào những bước đường cùng
Trước mặt dân loài quỉ đỏ tàn hung
Sau lưng họ là hố sâu hủy diệt

Ngót trăm năm họ dại khờ mãi miết
Lưỡi búa liềm rách nát cả con tim
Nọc Mác Lê tê liệt mối nhân tình
Sống hăng tiết với linh hồn lịm chết

Họ quên mất mình là dân nước Việt
Một giống nòi bất khuất bốn nghìn năm
Mù quáng theo một chủ nghĩa mê lầm
Xây hoang tưởng đại đồng trên trái đất

Khi tỉnh dậy là nhà tan nước mất
Lũ Vẹm Hồ Pác bó đã lên ngôi
Dùng sài lang dã thú trị con người
Dìm dân tộc trong hãi hùng sắt máu

Cả đất nước là một trường giác đấu
Giữa con người và hổ báo hùm beo
Máu xương rơi tơi tả đất quê nghèo
Đám khán giã toàn mặt người lòng thú

Chúng hồ hỡi và reo hò cỗ vũ
Trên khán đài giữa yến tiệc liên hoan
Chia chác nhau những đài các cao sang
Giành giựt nhau những miếng mồi béo bở

Chúng tự phong làm vua quan vạn thuở
Lập đảng triều luật pháp của rừng xanh
Cướp bóc đất đai tài sản dân lành
Biến họ thành những dân oan cùng khốn

Cả dân tộc đã hầu như tuyệt vọng
Trên quảng trường giác đấu đảng ma vương
Sau lưng là hố thẳm quá thê lương
Của nô lệ đời đời cho nòi giống

Trước mặt họ- duy nhất con đường sống
Là liều mình ác chiến với hùm beo
Là xả thân bất chấp mọi hiểm nghèo
Là quyết tử vì tiền đồ dân tộc

Một trận đấu một còn và một mất
Hoặc Lạc Hồng chiến thắng phục quê hương
Hoặc Cộng nô với chủ nghĩa ngông cuồng
Lôi Tổ Quốc xuống nấm mồ hủy diệt.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com