Dân Tộc Chuột Bạch

Dân tộc tôi khác chi đàn chuột bạch
Trong cái chuồng một chủ thuyết phi nhân
Khốn khổ, điêu linh, đày đọa, phong trần
Vật thí nghiệm của bọn người cộng sản.

Những con chuột bị tiêm trùng “cách mạng”
Hoặc bùa ma nọc rắn Mác Lê nin
Hoặc ngải mê thuốc lú cáo Hồ Minh
Khiến ngầy ngật chẳng tâm thần lý trí.

Chúng nhảy nhót theo điệu khèn ma quỉ
Chúng quay cuồng theo nhịp trống yêu tinh
Miệng tung hô vạn tuế đảng “quang vinh”
Tay liềm búa quơ quào say chém giết.

Chúng tập thể lên đồng cơn hăng tiết
Bị cả nhân quần gớm ghiếc rẻ khinh
Chúng mê muội ngông cuồng đâu có biết
Cứ tưởng mình vô địch cõi hành tinh.

Bảy mươi năm cuộc đời không lối thoát
Trong ngục tù xiềng xích đảng quang vinh
Đàn chuột lay hoay, vật vã, tội tình
Loài người đứng xem ngậm ngùi thương xót.

https://fdfvn.wordpress.com