Đi Bão

Trời ơi dân tộc tôi!
Họ đang àm gì thế?
Những đám đông cuồng dại
Những con người vong thân
Như một cuộc lên đồng
Trên phạm vi cả nước

Họ vung cờ có tháng
Họ gào thét tung hô
Họ thoát y nhảy múa
Họ phóng xe mô tô
Họ rượt nhau xuống mồ
Đánh đu cùng thần chết

Họ kháng cự xâm lăng?
Họ đòi hỏi công lý?
Họ phẫn nộ quan tham?
Họ căm thù đảng quỉ?
Họ đau xót Việt Nam
Trên vực bờ nô lệ?

Ôi thực tế phủ phàng!
Ôi cuộc đời tủi nhục!
Ôi giống nòi vô phúc!
Ôi dân tộc vong ân!
Ôi tổ quốc oan hờn!
Ôi tiền đồ hủy diệt!

https://fdfvn.wordpress.com