Chó Lú Ăn Phân

“Đất nước Hồ chí Minh”
Nghe tức cái cửa mình
Muốn ị vào trong họng
Thằng tuyên bố linh tinh.

Xưa ta đã một lần
Ị vào mồm Lê Duẩn
Khi hắn đổi Sài gòn
Thành ra Hồ dâm đảng.

Nay ta lại lần nữa
Cho chó lú ăn phân
Vì cái tội bố lếu
Hỗn láo cùng tiền nhân.

Dám đổi tên Tổ Quốc
Ra tên kẻ tội đồ
Chắc là mi tới số
Theo đảng xuống đáy mồ.

https://fdfvn.wordpress.com