Niềm Đau Tổ Quốc

Bọn mù xây chủ nghĩa
Mò mẫm trên quê hương
Gần trăm năm xả ỉa
Giờ một đống thê lương

Một đống phân khổng lồ
Đầy chuột nhỏ chuột to
Giòi sâu và ruồi bọ
Cùng xác thối ma Hồ

Đàn chuột cắn xé nhau
Giành cái ghế tổng đầu
Giòi bọ văng tứ phía
Người dân nuốt nghẹn ngào

Bọn mù vẫn cứ xây
Quờ quạng mà hăng say
Đống phân ngày mỗi lớn
Thối tha và bầy nhầy

Người dân vẫn chịu đựng
Âm thầm trong đắng cay
Cam tâm nhìn đất nước
Chìm vực thẳm đọa đày

Ôi niềm đau Tổ Quốc!