Đập Nát Búa Liềm

Cá chết hàng loạt
Nổi đầy trên biển
Duyên hải Miền Trung
Bởi vì độc chất
Của nhà máy thép
Tập đoàn Formosa
Từ xứ Chệt Hoa.

Cả nước phẩn uất
Đứng lên biểu tình
Đòi biển trong sạch
Chính quyền minh bạch
Đòi cá đòi tôm
Đuổi nhà máy thép
Ra khỏi Việt Nam.

Đảng ăn xôi chùa
Bây giờ nghẹn họng
Há miệng mắc quai
Đành câm như bọng
Chẳng dám hé răng
Chẳng nói chẳng rằng
Ai là thủ pạm.

Sai bọn công an
Trật tự đô thị
Thanh niên xung phong
Xã hội âm binh
Bộ đội trá hình
Đàn áp biểu tình
Vô cùng tàn bạo.

Người dân nước Việt
Chịu đựng đã lâu
Cái đảng ma đầu
Đến ngày vùng dậy
Không còn sợ hãi
Không còn vô cảm
Không còn thờ ơ.

Nước non nay đã đến giờ
Đập tan liềm búa, dựng cờ phục hưng.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dich Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com