Khai Bút Đầu Xuân Bính Thân 2016

Pháo nổ giao thừa tiễn chú dê
Khỉ nghe tiếng pháo cũng theo về
Tiễn dê đón khỉ bao hoài vọng
Tống cựu nghinh tân rộn ước thề
Hoài vọng xuân sang bừng sức sống
Ước thề năm mới thoát lầm mê
Dân tộc phá tan xiềng xích Cộng
Xô ngã bạo quyền cứu nước quê.

https://fdfvn.wordpress.com