Lời Con Ếch Tử Tế

Ếch Xà Mâu buổi sáng nào thức giấc
Cũng rờ đầu xem thử có còn không
Kể từ khi về làm “người tử tế”
Sau một thời quậy nát cả non sông

Rồi Ếch trấn an và yên chí lớn:
“Thằng tội đồ đệ nhất được tôn vinh
Được xây lăng ướp xác giữa Ba đình
Và thờ phượng là cha già dân tộc”

“Kìa Duẫn ác, Giáp hèn, và Thọ độc
Và Đồng điên, Chinh xảo, với Linh gian
Cũng mồ to, mả đẹp, có tên đàng
Con cháu chúng được đời đời thế tập”

“Kìa Mười Hoạn, Phiêu dê, và Mạnh ngốc
Cùng Anh đui, hề Triết, với Sang sâu
Có nhà cao cửa rộng sống sang giàu
Đến đâu cũng được ăn trên ngồi trước”

“Bọn chúng cũng từng buôn dân bán nước
Cũng tội đồ dân tộc khác chi ta
Thì tại sao ta lại quá lo xa
Chuyện đả hổ diệt ruồi con Chó Lú”

“Ta có đảng tối cao kia phò hộ
Có đàn em cài đặt khắp quan trường
Có hai con vừa cắm ở trung ương
Và thằng Thăng chúa thành Hồ mục súc

“Ta thách Lú, Sói Quang và chồn Phúc
Đố thằng nào dám động ngón chân ta
Ta nổi khùng đập hũ mắm nát ra
Cho cả nước ngập trời mùi hôi thối”

“Đến khi ấy là hết đường tấn thối
Thằng trong lăng rõ mặt lão Tàu Chương
Cái đảng ta toàn một bọn bất lương
Tay sai giặc dọn đường cho Tàu chệt”

“Nếu tao chết thì chúng mày cũng chết
Biết điều thì bỏ hết chuyện ngày qua
Dựa dẫm nhau mà giữ đảng giữ nhà
Cho liềm búa được muôn đời trường trị.”

https://fdfvn.wordpress.com