Khóc Thăng Long Thành

Chú Chệt Hoa đã ba lần thất bại
Nuốt con mồi mắc cổ phải nôn ra
Xứ Giao Châu trông nhỏ bé hiền hòa
Mà dũng cảm kiên cường và bất khuất

Rút kinh nghiệm từ những lần thua trước
Chú lần này không hùng hổ xua quân
Vượt Nam Quan vào chiếm lũy đoạt thành
Mà sử dụng đảng đàn em liềm búa

Đảng Vẹm phỉ do tên Hồ quỉ chúa
Ăn nằm cùng lão ác bá họ Mao
Đẻ rớt rơi trên đất của Ba Tàu
Thành một đám đười ươi hang Pác bó

Mầm đại họa đã khởi đầu từ đó
Đám đười ươi mang máu mủ Hồ tinh
Được truyền thêm nọc độc Mác Lê nin
Càng hung dữ, phi nhân, và hiếu sát

Được Tàu Chệt hà hơi và tiếp sức
Đám đười ươi thành một đảng du côn
Cướp thời cơ độc chiếm cả non sông
Tự phong mình đảng tiền phong lãnh đạo

Dân tộc Việt trót ngu ngơ khờ khạo
Có biết gì toan tính của Tàu Hoa
Đã nghe lời lừa phỉnh lão Hồ già
Mắc mưu chúng như con mồi sa bẫy

Ngày hôm nay thành Thăng Long lừng lẫy
Từng bao lần đánh Hán đuổi Nguyên Mông
Là ổ hang của đảng bán non sông
Trong kế sách tằm ăn dâu Đại Hán

Chúng không tốn một mũi tên hòn đạn
Chúng không dùng những Mã Viện, Thoát Hoan
Chúng chỉ cần những Phú Trọng, Đại Quang
Mà nuốt gọn miếng mồi ngon mơ ước

Đau đớn thay Thăng Long thành thuở trước!
Còn thấy đâu hình ảnh của Quang Trung
Biết tìm đâu một dân tộc anh hùng
Một nòi giống bốn nghìn năm bất khuất

Chỉ nghe thấy tiếng gió gào u uất
Tiếng khóc thầm của những trái tim đau
Tiếng cười vang đắc ý của baTàu
Đang đặt lại dài lâu nền đô hộ.

https://fdfvn.wordpress.com