Quỉ Ma Qua Mỹ

Được hoàng đế nước thiên triều chuẩn tấu
Bầy quỉ ma vẹm phỉ hú nhau đi
Đem tiền dân làm một chuyến mã qui
Theo đuôi quỉ đầu đàn tên Bí Lú.

Xừ tổng thống Cờ Hoa ngây thơ cụ
Có biết đâu toàn một lũ gian tà
Đang kế thừa sự nghiệp của ông cha
Những Hồ gian, Duẫn tàn, và Thọ ác.

Ô Bà Mã mở toang toà Bạch ốc
Cùng cựu thù nâng cốc rượu liên minh
Chống lại tên cướp biển Tập Cận Bình
Đang hùng hổ đòi chia phần thế giới.

Anh phó tổng Bi Đơn còn làm tới
Ngâm thơ Kiều ca ngợi mối tình yêu
Gái lầu xanh đã nát nước Vẹm Kiều
Còn chung thuỷ dành cho chàng Kim Mỹ.

Con quỉ Lú đầu đàn càng đắc ý
Được vào phòng bầu dục nước Cờ Hoa
Sẽ cứu nguy uy tín tại quê nhà
Của cái đảng Cộng tà đang mất giá.

Lú vẫn nhớ lời dặn dò của chúa
Khi về triều xin hộ chiếu Mỹ du:
“Cứ liên minh làm một trận hoả mù
Như con ngựa thành Troy thời cổ.”

Lú nâng chén cụng ly cùng thù cũ
Hai anh chàng mũi lõ mặt nai tơ
Cháu lão già Do Thái Kít sình dơ
Mà tưởng mình là hung thần Sáu Búa.

Chỉ tội cho ai chân thành khờ khạo
Còn tin lời xược xạo đảng tà ma
Dân Việt Nam và xứ sở Cờ Hoa
Nạn nhân của điêu ngoa và trở tráo.

https://fdfvn.wordpress.com