Biến Cố Hồng Kông và Vẹm

hơn một triệu người xuống đường
trên hai triệu bàn chân hội tụ
chòng chành cả bán đảo Hồng Kông
rung chuyển cả năm châu hoàn vũ

hơn một triệu người tràn ra phố
nói lên đòi hỏi của con tim
“hủy bỏ tức thì luật dẫn độ”
thế mạnh khiến trời sập đất chìm

lũ độc tài giật mình khiếp sợ
đĩ nguyệt nga hớt hãi hoàn lương
chệt cận bình hết hồn ú ớ
trùm pu tin lạnh thấu ba sườn

riêng nhà sản bình chân như vại
vẹm tin dân chúng đã thuần thành
thờ ơ với tai nhà họa nước
và bao lần đảng quá lưu manh.

https://fdfvn.wordpress.com