Sài Gòn Nói Với Thăng

Trăm năm trước, ta đã là số một
Đẹp tuyệt trần như Hòn Ngọc Viễn Đông
Vọng Các, Nam Vang, khao khát thèm thuồng
Đài Bắc, Hán Thành, ghen tuông tủi phận.

Nhất là khi chế độ Cộng Hoà nhân bản
Biến Miền Nam thành đất nước phồn vinh
Ta đã phát huy sức sống của mình
Toả rực sáng dưới bầu trời Châu Á.

Dân chúng ấm no, cuộc đời êm ả
Dân chủ, tự do, hạnh phúc, thái hoà
Khắp đất trời rộn rã khúc hoan ca
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, đẹp lắm!

Trong khi ấy ngoài kia nơi đất Bắc
Hà nội nghèo xơ xác bởi vì đâu?
Dân chúng lầm than, cuộc sống cơ cầu
Mức sống con người đo bằng tem phiếu.

Nhưng hôm nay, Sài gòn đang chết yểu
Sa đoạ thành sào huyệt của găng tơ
Người dân vong thân, vô cảm, thờ ơ
Sống chết mặc bay, thằng này no đủ.

Và bây giờ, ta đau buồn ủ rủ
Nhìn tấm thân như đĩ rạc hết thời
Thấy đàn em giàu mạnh khắp nơi nơi
Bởi vì ai, bởi vì đâu, nên nỗi?

Ta nói ít, mong rằng ông biết tội
Phản nghịch tày trời của đảng nhà ông:
Đưa đất nước vào trong tay giặc Hán
Làm tiêu ma cả thành phố Sài gòn.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com