Hội Trảm Thăng

 

Mùa xuân này ngay giữa thủ đô
Đảng vừa thi triển một công phu
Chới với triệu thần dân cả nước
Bàng hoàng toàn thế giới năm châu

Đảng đặt tên là “Hội Trảm Thăng”
Chủ trì vẫn chó Lú hung hăng
Tham dự có hàng trăm trâu ngựa
Đối tượng là một heo tế chằng

Heo này mới bắt từ Nam đô
Nuôi ăn vỗ béo mập và to
Quyền hành bổng lộc hàm thành ủy
Thành phố lớn nhất triều nhà Hồ

Heo này là một quỉ trung ương
Một trong mười chín đại ma vương
Gươm đâm súng bắn đều không thủng
Ngoại trừ thanh đảng kiếm Thượng Phương

Heo chết không một lời trối trăng
Hầu như chưa đánh đã qui hàng
Lưỡi gươm mới đến ngang cần cổ
Đầu đã rơi lăn lóc xuống sàn

Ghê hồn thay đảng kiếm Thượng phương!
Đằng đằng sát khí rợn muôn phương
Cà Mâu Heo chúa đang mài vuốt
Rét run lẫy bẫy sụm trên giường.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com

Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com

Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com

Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com