Nghĩ Người Trong Ngục

Tôi không thể chợp mắt
Mà không thấy những người
Can trường và bất khuất
Tù tội khắp quê tôi

Tôi thấy chị Như Quỳnh
Cùng Nấm, Gấu, mẹ già
Tay cầm câu biểu ngữ
Chống đảng Formosa

Tôi thấy chị Trần Nga
Ngày nào chị bị bắt
Một dáng đứng kiêu hùng
U uất đầy trong mắt

Tôi thấy anh Duy Thức
Trăn trở trong nhà giam
Đọa đày không chùn bước
Xây con đường Việt Nam

Tôi thấy anh Văn Đài
Quên mình vì tương lai
Cho dân tộc đất nước
Thoát khỏi ách độc tài

Và bao nhiêu người nữa
Những tù nhân lương tâm
Những người con ưu tú
Của tổ quốc Việt Nam

Tôi không thể chợp mắt
Thao thức giữa đêm trường
Nghĩ người trong ngục thất
Lòng tràn ngập yêu thương.

https://fdfvn.wordpress.com