Lời Nguyện Thề

kính dâng hương hồn tử sĩ đã hy sinh vì lý tưởng chống Cộng

Tôi có một nỗi buồn
Muôn thuở vẫn còn vương
Nỗi buồn xa tổ quốc
Nỗi buồn mất quê hương

Tôi có một mối tình
Người con gái băng trinh
Sa chân vào đọa ngục
Trong móng vuốt hồ tinh

Tôi có một mối thù
Trầm uất đến âm u
Kiếp này không trả được
Đành mang vào thiên thu

Tôi có một ước nguyền
Trong luân hồi vô biên
Xin đầu thai trở lại
Làm con cháu Rồng Tiên

Tôi có một lời thề
Dù biển lạc sông mê
Vẫn quay về đất mẹ
Sống thác với trời quê.