Khi Chệt Tàu Qua Sông

Chệt Tàu qua sông thế là hết!
Việt Nam bây giờ như đã chết
Quân thù tràn ngập Bắc chí Nam
Giặc cướp hôi tanh và gớm ghiếc

Chệt nhập cung rồi giữa thủ đô
Vứt vào hố xí xác ma Hồ
Chó chê mèo chạy thây bằng sáp
Chệt thay thế bằng tượng xến Mao

Chệt giải tán bầy quỉ trung ương
An trí lưu đày đi bốn phương
Chệt khinh lũ Vẹm Hồ khốn khiếp
Buôn nhà bán nước phản quê hương

Chệt lên Vĩnh Phú đến đền Hùng
Lục soát tơi bời huậy tứ tung
Đặt trên bàn thờ ảnh Các Mác
Bắt toàn dân Việt gọi cha chung

Chệt vào xứ Huế đất thần kinh
Đập phá tan hoang miếu với đình
Lăng tẩm đền đài và cung điện
Xóa nhòa lịch sử giống Rồng Tiên

Chệt cho tìm mộ vua Quang Trung
Trước yểm long mạch con cháu Hùng
Sau trả thù cho Tôn Sĩ Nghị
Đất đai mồ mả xới lung tung

Chệt sục thành phố “Hồ chí Minh”
Đuổi người Sài gòn đi lưu linh
Xua dân Tàu qua chiếm nhà đất
Đổi tên thành phố Tập cận Bình

Chệt Tàu qua sông thế là hết!
Dòng dõi Lạc Long như đã chết
Chỉ còn tiếng khóc tiếc quê thương
Vang trên núi sông trời nước Việt.

https://fdfvn.wordpress.com