Lòng Dân Và Ý Đảng

Lòng dân:
“Này cái đảng chết tiệt!
Nếu làm không được việc
Thì đi chỗ khác chơi
Cớ sao còn bu riết?”

Ý đảng:
“Khó lắm bà con ơi!
Đâu phải chuyện giỡn chơi
Trót trèo lên lưng hổ
Xuống cọp là tiêu đời.”

Lòng dân:
“Này cái đảng Hoa nô!
Đĩ điếm và ma cô
Giàu tiền muôn bạc tỉ
Sao còn mãi tham ô?”

Ý đảng:
“Khó lắm bà con ơi!
Tài sản ở trên đời
Của thằng dân ngốc nghếch
Tội gì tớ chẳng xơi.”

Lòng dân:
“Này cái đảng bất nhân!
Ngày nào dựa thế dân
Sao bây giờ trở mặt
Bạc ác và vong ân.”

Ý đảng:
“Khó lắm bà con ơi!
Ý dân là ý trời
Nhưng tôi đành phụ bạc
Vì Đại Cục mà thôi.”

Lòng dân:
“Này cái đảng chính chuyên!
Chủ nghĩa đã hết thiêng
Búa liềm tan tác gãy
Sao còn mãi bám quyền?”

Ý đảng:
“Khó lắm bà con ơi!
Cũng muốn chạy cho rồi
Thiên triều chưa cho phép
Đành cố đấm ăn xôi.”

https://fdfvn.wordpress.com