Lời Trối Trăng Của Lú

Canh bạc này ta đã tiêu hết vốn
Vét cạn tình đồng chí với đồng liêu
Tung hết trò ma giáo lẫn gan liều
Nếu thất bại ta chỉ còn nước chết!

Ta làm sao có thể nhìn Ba Ếch?
Hả hê cười đắc thắng lễ đăng quang
Như trước đây ta cùng với sâu Sang
Từng khóc hận lần Trung Ương thứ sáu.

Nhưng lần ấy ta còn nguyên bộ sậu
Tư Sang là chúa tể của bầy sâu
Trư tướng quân còn giữ vững tuyến đầu
Thanh đầu gấu còn xưng hùng Đà Nẵng.

Nay bọn chúng đã đi vào xa vắng
Thằng Hốt-Liền ngộ độc chết còn đâu
Thằng Tâm-Tư trúng chưởng Ếch xà mâu
Con Sâu chúa đã quay đầu chạy trốn.

Chỉ còn ta trên chiến trường hỗn độn
Như Tử Long nơi Trường Bản Đương Dương
Dăm ba con thằng chính trị trung ương
Làm sao chọi hàng ngàn quân Ba ếch.

Nếu thất bại ta sẽ tìm cái chết!
Hãy chôn ta quay về hướng thiên triều
Trong hòm ta hình Các Mác kính yêu
Quan tài phủ một lá cờ liềm búa.

http://fdfvn.worpress.com