*Quê Hương Còn Lại Gì?

Có còn gì đâu trên quê hương tôi
Cờ máu oan khiên đã phủ xuống rồi
Bóng tối kinh hoàng trùm lên vạn vật
Bất hạnh tai ương vây hãm kiếp người

Khắp dải non sông từ nam chí bắc
Một đảng bạo quyền cướp bóc nhân dân
Dưới ách Cộng nô bịp lừa khủng bố
Dân tộc ươn hèn khiếp nhược vong thân

Một mảnh giang sơn điêu tàn rách nát
Biển chết, rừng cằn, sông kiệt, đồng hoang
Và lũ vẹm Hồ múa may ca hát
Trên tấm thân gầy của Mẹ Việt Nam

Ôi Mẹ Việt Nam khổ đau tàn mạt!
Mong đợi mỏi mòn đàn con yêu thương
Chỉ thấy xót xa qua màn nước mắt
Ngọn búa lưỡi liềm phá nát quê hương.

 

What’s Left in My Homeland

There nothing left in my poor homeland
Once the blood flag covers its surface
Dreadful darkness fall on everything
Woes and mishaps besiege human fate

Throughout the nation from north to south
A tyrants’ party loots its people
Under the yoke of those terrorists
Everyone gets coward and selfish

The country is today a tattered swath
Dead sea, robbed wood, dried river, wild field
Where the Commie monkeys dance and sing
Over the Viet mother’s body thin

Oh poor miserable Viet Mother!
Who waits hopefully for her children
To see only through screen of her tears
The sickle-hammer’s bleak destruction.

https://fdfvn.wordpress.com