Quê Hương Còn Lại Gì?

Có còn gì đâu trên quê hương tôi
Cờ máu oan khiên đã phủ xuống rồi
Bóng tối kinh hoàng trùm lên vạn vật
Bất hạnh tai ương vây hãm kiếp người

Khắp dải non sông từ nam chí bắc
Một đảng bạo quyền cướp bóc nhân dân
Dưới ách Cộng nô bịp lừa khủng bố
Dân tộc ươn hèn khiếp nhược vong thân

Một mảnh giang sơn điêu tàn rách nát
Biển chết, rừng cằn, sông kiệt, đồng hoang
Và lũ vẹm Hồ múa may ca hát
Trên tấm thân gầy của Mẹ Việt Nam

Ôi Mẹ Việt Nam khổ đau tàn mạt!
Mong đợi mỏi mòn đàn con yêu thương
Chỉ thấy xót xa qua màn nước mắt
Ngọn búa lưỡi liềm phá nát quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com