Đôi Lời Với Tổng Thống Obama

Này ông Tổng Thống Cờ Hoa,
Nghe ông sắp viếng quê nhà Việt Nam,
Người dân cả nước hân hoan,
Như con chờ mẹ dỗ dành đớn đau.
Mà ông có biết vì đâu?
Cơn đau nhức nhối như dao xé lòng,
Bởi vì đất nước non sông,
Lâm vào đại nạn thù trong giặc ngoài.
Ngoài thì giặc Hán dương oai,
Biển đông tràn xuống lưỡi dài thè ra,
Manh tâm nuốt trọn Trường sa,
Làm căn cứ địa dòm qua Sài Gòn.
Trong thì một đảng du côn,
Một lũ tàn độc, cô hồn, điêu ngoa,
Một bầy tham nhũng gian tà,
Xem dân, xem nước, như là của riêng.
Tự do, dân chủ, nhân quyền,
Chỉ là những chuyện thần tiên hoang đường;
Mong ông tỏ rõ tận tường,
Đừng để Cộng sản khoa trương bịp lừa,
Đừng nghe miệng chúng đãi đưa,
Hãy nhìn dân chúng mới vừa vùng lên,
Quyết tâm chống lại bạo quyền,
Sục sôi cuồn cuộn khắp miền nước tôi.
Xin ông hãy nói một lời:
“Tự do, dân chủ, cho người Việt Nam.”

WORDS TO THE PRESIDENT

Dear President of The United States,
News of your up-coming visit
Fills our people’s hearts with hopeful joy,
Like children longing for mom’ s soothing
To relieve them from a long lasting pain.
And do you know where it comes from
This acute heart-tearing agony?
Because our wretched country
Is being in the throes of ennemies.
The Chinese are flexing their muscles
In their greed to engorge our Spratly
As a spring-board to invade Saigon;
While the internal Commie ennemies,
Snakes of poison and cruelty,
Thugs of corruption and deception,
Treat our people and nation as their own.
Where freedon, democracy, and human rights
Are but legends or fairy tales.
Please always bear in heart this truth,
And don’t be duped by Communist lie,
Don’t listen to their foxy tongue,
But look at our uprising people,
Firm in their fight against the tyrant,
Like a tsunami all over our country.
Please have words to support our Just Cause:
“Freedom and Democracy For VietNam.”

https://fdfvn.wordpress.com