Nước Cờ Liều Trư Đại Tướng

Trư đại tướng trên bước đường bôn tẩu
Trốn nhủi chui trên xứ sở thực dân
Hơn tháng trời không một chỗ dung thân
Nhìn chung quanh toàn là phe Ba Ếch.

Nếu diên trì cuộc đời e chấm hết
Xem cái gương con gấu của Đà Thành
Chết lăn quay không kịp trối gia đình
Trư phát rét đem thân về nạp mạng.

Trư hy vọng dù sao còn cái đảng
Hai đàn anh Trọng lú với Tư sâu
Và lũ đàn em tướng tá thân Tàu
Sẽ đứng mũi chịu sào cơn gió lốc.

Và chẳng lẽ đại ca Bình Trung quốc
Có thể nào thúc thủ chịu làm thinh
Để mặc cho Trư tướng bị gia hình
Kẻ trung hiếu cúc cung thờ đại Hán.

Trư cũng tiếc bao cơ ngơi tài sản
Được xây trên xương máu của toàn quân
Bằng gian tham cướp bóc của người dân
Nay sẽ phải lọt vào phe Ba Ếch.

Chỉ còn cách đi vào con đường chết
Là may ra tìm đường sống mà thôi
Và biết đâu trong biến chuyển thế thời
Trư đại tướng lại là người chiến thắng.

https://fdfvn.wordpress.com