Tượng Đài Trong Lòng Dân

Đất nước tôi bây giờ là hang ổ
Một đảng nòi hung hiểm nhất hành tinh
Bốn triệu thú-nhân quái tướng dị hình
Lòng lang sói mặt người đuôi rắn rết.

Con chúa đảng bây giờ tuy đã chết
Hồn ma còn nguyền rủa nước dân tôi
Xác của hắn được đàn em đem ướp
Làm bùa thiêng phù phép đảng tanh hôi.

Cái thây hắn từng một thời linh hiển
Là ông thần hộ mạng đảng “quang vinh”
Nay qua thời bùng nổ của thông tin
Thần xuống cấp hiện nguyên hình quỉ đỏ.

Đảng ra sức phục hồi thây ma xó
Đang trương sình rữa thối trước toàn dân
Nào noi gương học tập lão dâm thần
Nào thờ phụng chùa chiền như bồ tát…

Càng tô vẽ thây Hồ càng mục nát
Phơi bộ lòng dã thú dạ sài lang
Đảng gian manh càng hoảng hốt kinh hoàng
Cho số phận tập đoàn ngày hủy diệt.

Đảng vội vã tung tiền không thương tiếc
Xây tượng đài quỉ chúa khắp non sông
Theo mách nước của ông thầy phong thủy
Rằng tượng đài trấn yểm sức toàn dân…

Ai đếm được trong Nam ra ngoài Bắc
Bao tượng đài của bác đã khoa trương?
Chỉ biết được trong lòng người dân Việt
Có một tượng đài ác quỉ ma vương.

https://fdfvn.wordpress.com