Nỗi Đau Dân Tộc

Dân tộc tôi- con mồi trong lưới nhện
Nằm im lìm nọc độc ngấm toàn thân
Đau đớn nhìn bè lũ đảng ác nhân
Mua bán nước với kẻ thù truyền kiếp

Rồi sám hối ăn năn về trùng điệp
Bởi vì đâu đất nước thế này đây?
Phải chăng mình đã góp một bàn tay
Đưa tổ quốc vào vũng lầy ô nhục?

Một xã hội êm đềm và hạnh phúc
Đã rã rời tan nát nhận không ra
Một Miền Nam của hạnh phúc thái hòa
Đã đổ nát phôi pha thành địa ngục

Nỗi đau đớn cứ kêu gào cắn rứt:
“Tại vì sao ta ám chướng u mê
Nghe theo lời lừa phỉnh lão râu dê
Đi phá nước mà tưởng mình cứu nước?”

“Tại vì sao ta dại khờ ngu ngốc
Đi theo bầy thổ phỉ cướp Miền Nam
Thống nhất làm gì trong áp bức lầm than
Và đất nước rơi vào vòng nô lệ?”

Ôi Việt Nam hôm nay là biển lệ!
Chín mươi triệu giòng nước mắt đau thương
Khóc cho mình và khóc cho quê hương
Đang tuyệt vọng mỏi mòn trong lưới nhện.

https://fdfvn.wordpress.com