Đảng Cướp Chính Quyền

Cái đảng vẹm quả trần gian có một
Giành chính quyền bằng cách cướp ngang xương
Không tranh cử cũng chẳng dân bầu bán
Cướp được rồi bám chặt chẳng hề buông.

Mùa thu ấy một ngày trong tháng tám
Lũ vượn người hang Bắc Pó chui ra
Theo bước của con đầu đàn quỉ ám
Vừa trở về từ xứ Mạc tư Khoa.

Tuân mệnh lệnh Lê nin, trùm quốc tế
Chúng âm thầm huậy phá đoạt thời cơ
Của đất nước trong thời kỳ chuyển tiếp
Chính phủ bơ vơ, dân chúng dại khờ.

Còn bọn chúng là những tay chuyên nghiệp
Từ trong lò huấn luyện tại Nga Hoa
Nhất là tên chúa đảng cướp họ Hồ
Nguyên Sứ giả Đông phương phường vô sản.

Thật nham nhở cho cái ngày “cách mạng”
Loài bọ sâu nhầy nhụa cướp vườn hoa
Giống sài lang rừng rú chiếm sơn hà
Cả đất nước rơi vào trong hổn loạn…

Chúng sau đó hiện nguyên hình Cộng sản
Cắm búa liềm vào giữa đất quê hương
Thờ Mác Lê trên bàn thờ tổ quốc
Ru ngủ dân bằng chủ nghĩa hoang đường.

Bảy mươi năm trôi qua từ ngày đó
Tổ quốc chìm trong đảng trị thê lương
Dân tộc Việt vừa choàng cơn ngái ngủ
Gót giặc Tàu đã giẫm khắp quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com