Hy Vọng Đảng Hội 12

Con thằng nào rồi cũng như nhau
Dù là tham nhũng Ếch Cà mâu
Hay con chó Lú già điên dại
Đều là liềm búa cháu Hồ râu.

Như vậy tại sao mình quan tâm?
Ghét con chó Lú sủa vang rần
Sợ con Ếch chúa đi tàu suốt
Theo dõi ngày đêm bỏ ngủ ăn.

Thì ra vì mình đã yêu thương
Lo cho dân tộc bị tai ương
Nếu con chó Lú phen nầy thắng
Dâng cả cơ đồ cho Bắc phương.

Thì ra vì mình đã ước mong
Ếch kia còn chút lửa trong lòng
Biết đau nỗi nhục hờn mất nước
Dắt dìu dân tộc thoát nô vong.

Vì mình khen Ếch có con tim
Thương yêu con cái và gia đình
Dám gả con cho thằng rể ngụy
Không lo ông đảng sẽ phê bình.

Dù cho Ếch có hơi tham nhũng
Chuyện nhỏ quê mình có kể chi
Nếu Ếch vươn lên thành Thánh Gióng
Quét sạch Tàu tham đuổi Vẹm si.

Và Ếch sẽ là vị cứu tinh
Là người tổng thống rất anh minh
Anh hùng cái thế lưu kim cổ
Đệ nhất kỳ quan đất nước mình.

Tôi biết rằng mình quá viễn vông
Làm sao có chuyện ấy mà mong
Nhưng mà chẳng lẽ buồn hun hút…
Chút gì hy vọng cũng hơn không.

https://fdfvn.wordpress.com