Con Heo Tế Thần

Tội nghiệp thay cho chàng Trư đại tướng
Vừa giật mình chợt tỉnh giấc nam kha
Bốn phía bơ vơ không cửa không nhà
Thân cầm cố cảnh chim lồng cá chậu.

Trư đại tướng khác chi Từ Tài Hậu
Cũng vàng cân ngọc thúng núi đô la
Và quyền uy tột đỉnh nước non nhà
Ai dám bảo bây giờ thành hôm lết?

Vợ con đâu chỉ có trời hay biết
Trư một mình lủi thủi tại cơ quan
Vẫn huy chương lon lá thật huy hoàng
Nhưng mặt mũi như con gà cắt tiết.

Số phận Trư đang chờ giờ thọc huyết
Để tế thần cho đại hội quần ma
Chỉ lệnh bài của hoàng đế Trung Hoa
Mới cứu được lão ta từ thần chết.

https://fdfvn.wordpress.com