Ác Mộng Mậu Thân

Năm một chín sáu tám
Vào mùa xuân Mậu Thân
Theo lệnh Hồ dã nhân
Và đảng Cộng hung tàn
Từ hang chồn ổ cáo
Trong núi thẳm non cao
Bầy thổ phỉ rừng sâu
Kéo nhau về thành phố

Vẹm tràn lên Huế cổ
Tay xách khẩu a ka
Đầu đội mũ tai bèo
Chân mang đôi dép lốp
Man di và hỗn tạp
Sắt máu lẫn hung tàn
Theo sau bọn dẫn đàng
Đắc Xuân và Hoàng Phủ*

Quân mặt người lòng thú
Vào Phú Cam, Thành Nội
Chiếm An Cựu, Tràng Tiền
Rồi nổi máu cuồng điên
Tập trung người chém giết
Bằng cán cuốc lưỡi vồ
Gọi là cái chết khô
Không tốn một viên đạn

Hàng ngàn người khốn nạn
Bàn tay xâu kẽm gai
Gục chết giữa ban ngày
Trên hố chôn tập thể
Do chính họ vừa đào
Tưởng như đang chiêm bao
Giấc ngủ đầy ác mộng
Về một loài quỉ Cộng

Ôi đau thương nòi giống!
Cơn ác mộng năm xưa
Của người dân xứ Huế
Thành hiện thực bây giờ
Kể từ ngày “giải phóng”
Quốc nạn đã bắt đầu
Nô lệ và diệt vong
Cho cả toàn dân tộc.

*Nguyễn Đắc Xuân và anh em Hoàng Phủ

https://fdfvn.wordpress.com