Nỗi Lòng Của Bác

Nỗi lòng bác biết cùng ai bày tỏ
ai là người thấu rõ những nguồn cơn
kẻ bạc tình trong nhà xác ma vương
tên tội phạm dưới hình hài ma xó

Buồn thứ nhất là Liên xô sụp đổ
uổng công trình của thánh tổ Lênin
hòng mưu toan thống trị cả hành tinh
dìm nhân loại dưới búa liềm sắt máu

Buồn thứ hai là bao người yêu dấu
từ thị Xuân thị Ngát đến Tăng Minh
bác cam tâm phải ruồng rẫy bạc tình
vì “lý tưởng” bọn côn đồ quốc tế

Buồn thứ ba la hai tên đồ tể
thằng Duẩn hung và Thọ búa ngang tàn
soán đoạt ngôi chúa tể đảng sài lang
giam lỏng bác trong tuổi già buồn tủi

Bác duy nhất có một niềm an ủi
ấy là thằng Trọng lú mới đăng quang
tôn bác lên làm thái thượng phật hoàng
vào chánh điện ngự tòa sen bồ tát

Nhưng bác hãy còn thua Như Lai Phật
nên trong lòng u uất mãi không nguôi
bọn quốc doanh cũng đã hứa một lời
sẽ đảo chánh giúp người thành Phật tổ

Bác ôm ấp bao nhiêu là hoài bão
mơ một ngày giải phóng hết tăng ni
dẹp cái trò ngũ giới với tam qui
và chính thức lên ngôi Hồ Đạo Chủ.

https://fdfvn.wordpress.com