Khai Bút Giao Thừa Mậu Tuất

Vũ trụ giao mùa đông lại xuân
Đất trời đang tống cựu nghinh tân
Gà Đinh mãn nhiệm vừa im gáy
Chó Mậu đăng quang đã sủa rần
Nhắc nhở đồng bào đừng vô cảm
Dặn dò dân tộc chớ vong thân
Vẹm nô Tàu Cộng vừa câu kết
Vận nước như treo sợi chỉ mành.

https://fdfvn.wordpress.com