Nghề Đầy Tớ Nhân Dân

Xứ sở tôi có một nghề ăn khách
Nghe thì hèn mà hiễn hách vô song
Thiên hạ chen nhau gối mỏi lưng còng
Gia nhập đảng để làm nghề đầy tớ

Cũng không phải dễ đâu mà tưởng bỡ
Phải ba đời bần cố được sưu tra
Liệt sĩ, anh hùng, con ông cháu cha
Mới diễm phúc vào mắt xanh của đảng

Nhưng khi đã trở thành người Cộng sản
Là con đường hoạn lộ rộng thênh thang
Bao ưu tiên đãi ngộ rất sẵn sàng
Anh đầy tớ cứ một đàng tiến bước

Chín mươi triệu chủ nhân đồng tiếp rước
Lo cho anh từ cơm nước xe lầu
Anh sẽ đi từ đứa bé chăn trâu
Lên tột đỉnh của công hầu khanh tướng

Trên danh nghĩa anh là người làm mướn
Với mỹ danh “đầy tớ của nhân dân”
Trong thực chất anh là ông chủ lớn
Trong tập đoàn lãnh đạo cả giang san

Rồi anh sẽ vinh quang ngoài tưởng tượng
Và huy hoàng hơn cả ngủ nằm mơ
Điển hình nhất là ma dê thủ tướng
Với hỗn danh Phúc niểng mờ lờ vờ…

Nghề đầy tớ nhân dân nơi xứ Vẹm
Chẳng cần chi tài cán với công lao
Chỉ cần dốt và trung thành tuyệt đối
Với búa liềm chủ nghĩa giặc cờ sao

Bởi càng dốt thì sẽ càng ngoan ngoản
Càng trung thành đảng tính sẽ càng cao
Đất nước tôi bốn triệu tên đầy tớ
Làm chủ dân tôi cho đến bao giờ?

https://fdfvn.wordpress.com