Khi Vẹm Nô Đi Giải Phóng

Khi Vẹm nô đi giải phóng
theo lệnh quan thầy Trung Xô
chúng trương lá cờ liềm búa
và hình giặc nước họ Hồ

Chúng tru bài kinh ma quái
như bầy thú dữ rừng hoang
“vô sản năm châu đoàn kết
cướp sạch của cải trần gian”

Rồi từ hang chồn ổ cáo
núi cao vực thẳm rừng sâu
chúng tràn lên về thành phố
hủy diệt sự sống hoa màu

Chúng là tốt đầu đánh mướn
không nhà, tổ quốc, quê hương
giành chiến thắng bằng mọi giá
gian trá, bạo tàn, vô lương

Chúng xưng anh hùng giải phóng
thủ đô nhân phẩm con người
trung tâm lương tri thời đại
chế độ ưu việt nhất đời

Chúng lên mặt khoe văn minh
dạy dân ta nếp sống mới
như loài khỉ đột tinh tinh
dép râu, ruột tượng, nón cối

Chúng làm đạo quân chiếm đóng
khủng bố trấn lột người dân
khai thác tài nguyên tổ quốc
trả nợ Nga Tàu chủ nhân

Bốn mươi năm lẻ trôi qua
nước non điêu tàn lở loét
dân tộc tan cửa nát nhà
bởi chúng tham tàn vơ vét

Thời gian bóc trần bộ mặt
chúng hiện nguyên hình súc sinh
những đười ươi hang Pác bó
con cháu vượn người Hù Minh

Nhưng chúng làm sao che đậy
người dân chẳng còn thơ ngây
chúng bèn ngang nhiên muối mặt
hóa thân thành đảng cướp ngày…

https://fdfvn.wordpress.com