Đập Vỡ Bình Mắm Đảng

Cái bình mắm đảng tanh hôi
Hè nhau đập nát cho rồi dân ơi
Trong bình một xác đười ươi
Đống phân Các mác, cứt thời Lê nin
Chuột giòi của đảng quang vinh
Văng ra tung toé thối ình núi sông
Người dân sáng mắt sáng lòng
Nhìn ra cái đảng nô vong Nga Tàu
Toàn là trộm cướp ma đầu
Bám vào xác thối Hồ râu bịp đời
Mặc con chó lú kêu trời:
“Chớ mà đánh chuột bể rơi chiếc bình.”

Cái bình mắm Mác-Lê-Minh
Căn nguyên của những tội tình nước non

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dich Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com