Thanh Ẩn Mình Chờ Chết Phải Không Thanh?

Phỏng theo bài “Est-ce-que les oiseaux se cachent pour mourir” của Francois Coppée. Xin xem nguyên văn và bản dịch tại:
http://bandichthongoaingu.wordpress.com

Có những đêm tôi ngồi bên ánh lửa
Nghĩ thương thầm số phận của Phùng Mang
Giữa quyền uy trên tiền của bạc vàng
Trơ cái ghế công hầu sao đại tướng
Nguyên chính trị uỷ viên quyền thống soái
Mà người nay đã biến biết về đâu
Nhưng tại sao trên khắp nẻo địa cầu
Tìm chẳng thấy nắm xương và dấu vết
Trúng âm độc mưu thâm chàng Ba Ếch
Thanh ẩn mình chờ chết phải không Thanh?

https://fdfvn.wordpress.com