Fan Bóng Đá Biện Minh

Hứng quá nên em đã “cuổng trời”
Chàng ơi em sướng quá chàng ơi!
Trái banh xéo góc tung mành lưới
Cú sút ngay tim thốn cửa người
Từ thuở cụ Hồ hang Pác bó
Sang thời tổng Trọng củi khô tươi
Chưa một lần nào em vui thế
Bởi toàn máu đổ thịt xương rơi!

https://fdfvn.wordpress.com