*Dân Tộc Tôi Hôm Nay

Dân tộc tôi đã bốn nghìn năm tuổi
Cứ nằm dài khóc đái ở trong nôi
Chưa biết đi, vẫn còn đòi bú mớm
Đảng quang vinh giành bế ẳm trọn đời

Đảng ru con bằng bài ca quốc tế
Gieo căm hờn nhuộm đỏ ước mơ xanh
‘Chế độ xưa mau tan tành phá sạch
Lanh tẹt na xôn nanh, lành téc na xốn nành’

Đảng dạy con chủ nghĩa đầy hoang tưởng
Biến năm châu thành một cõi đại đồng
Bằng khủng bố chiến tranh và thù hận
Lưỡi búa liềm thay thế đạo cha ông

Đảng nuôi con bằng bo bo khoai sắn
Đói trường kỳ chỉ đủ sức cầm hơi
Nếu họa hoằn được ăn tươi bồi dưỡng
Thì toàn là thịt ẩm với cơm hôi

Đảng nắm con bằng sổ lương tem phiếu
Bóp dạ dày khiến cạn kiệt con tim
Thắt hầu bao đến lu mờ trí óc
Rồi đem con gạ bán lũ mẹ mìn

Đảng chỉ con đường một chiều phía trước
Là con đường dẫn bước tới tương lai
Có bác Hồ theo Lê nin Các mác
Ngót trăm năm chưa thoát bóng đêm dài

Đảng bảo con: “Hãy an tâm làm chủ
Có ta là người đầy tớ trung kiên”
Con yên chí cứ ngày đêm say ngủ
Quên cả mình dòng dõi giống Rồng Tiên

Ngày hôm nay đảng đã thành công lạ
Dân tộc tôi ra nửa ngợm nửa người
Sống vô cảm lạnh lùng như gỗ đá
Chỉ toàn là ăn với ngủ mà thôi.

My People Nowadays

My people is now four-thousand-year old
But always lies in craddle wetting and crying
It still can not walk and needs breastfeeding
As the Party is its only nursing maid.

The party lulls its child with a Communist song
Words of hatred have sanguined its green dream
“Let us destroy completly the old regimes
Internationale, nternationale.

The party teaches its child a delirious doctrine
Turning the globe to a uninamous world
By means of class hatred, terror, warfare,
In the cult of Marxism-Leninism

The party raises its child with animals’ foodstuffs
In permanent hunger it can only survive
On rare occasions of so-called fresh meals
Those are all spoiled rice and stunk meat

The party checks its child with foodstamps and wage books
Squeezes its stomach till its heart dries of sympathy
Controlls its belly till its head gets numb and empty
Then with deal sells it to merchands of babies

The party shows its child the one-way street ahead
As the only road leading to the future
Where uncle Ho has followed lenin and Marx
Into a one-hundred-yeared long and dark night

The party tells its child: “You are my master
And I am your loyal and truthful servant.”
The people, all contented, sleeps heavily
Forgetting they’ re infants of dragon and fairy

Today the party harvests a weird success
Our people becomes half beast half human
As pathetic and senseless as wood and stone
All they know now is but eating and sleeping.

https://fdfvn.wordpress.com