Tổng Lú Phân Bua

P

Ta biết ngày hôm nay chủ nghĩa
Đã chết trương sình thây thối tha
Hai lão Lê nin và Các mác
Một kẻ điên khùng một quỉ ma

Ta biết trước khi về địa phủ
Chủ nghĩa mang theo nửa tỉ hồn
Than khóc từ bên trời Xô viết
Qua xứ Tàu Mao đến Việt Nam

Ta biết tư tưởng Hồ chí Minh
Chỉ là góp nhặt những linh tinh
Râu ông đem cắm cằm bà nọ
Nhân quần thế giới thảy coi khinh

Ta biết kẻ ta kêu là bác
Một người đại bịp gốc Tàu hoa
Một tên dâm đảng và ngu dốt
Chuyên đi ăn cắp của người ta

Thế mà mỗi khi ta mở miệng
Vẫn là liềm búa, đảng quang vinh
Vẫn là Lê nin và Các Mác
Vẫn là tư tưởng Hồ chí Minh

Bởi lẽ nếu như ta không nói
Tức thì dân chúng sẽ vùng lên
Đập tan liềm búa và sao máu
Xua đảng đoàn ta xuống cữu tuyền

Bởi lẽ nếu như ta nói thật
Tức thì thành quả sẽ tiêu tan
Lầu cao xe khủng và tài sản
Cùng mạng ta đây khó bảo toàn

Vì thế mà ta luôn nói dối
Dối hoài dối mãi cũng thành quen
Người dân nghe hoài nay đã thấm
Chẳng còn húng hắng hoặc ho hen…