Đảng Bảo Mẫu

Bảo mẫu hành hạ trẻ thơ
Chuyện như cơm bữa hàng giờ nước ta
Bởi vì con nít khóc la
Bảo mẫu phải phạt để mà chúng im
Đập đầu, đánh đít, đá chim
Vung dao dọa khỉ, thọc kim hù gà
Làm bao chuyện đó chẳng qua
Noi gương cái đảng Vẹm ma bạo Tần
Hiện đang “trị nước an dân”
Bằng trò khủng bố bất nhân hung tàn
Bởi vì dân chẳng chịu an
Biểu tình khiếu kiện kêu oan đòi nhà
Chống bô xít, Formosa
Đấu tranh vì một quốc gia nhân quyền
Lẽ nào đảng chịu ngồi yên
Để cho cơ nghiệp bác truyền tiêu tan
Để cho lầu ngọc nhà vàng
Để cho quyền thế vinh quang đi đời
Để cho xác ướp đười ươi
Vứt vào mương cống “ngậm cười nghìn thu.”

https://fdfvn.wordpress.com