Dân Tộc Về Đâu?

về đâu chiếc lá mùa thu?
bay vèo trong gió mịt mù trần gian
về đâu những cánh chim hoang?
đi tìm tổ ấm vượt ngàn non xanh
về đâu những kẻ lữ hành?
đời không bến đổ loanh quanh địa cầu
về đâu dân tộc về đâu?
nhà tan nước mất hận sầu quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com