Chỉ Còn Là Cổ Tích

Dân tộc tôi con mồi trong lưới nhện
Nằm ngo ngoe chờ chết thật bi thương
Bởi vì đâu ai oán nỗi đoạn trường?
Bởi vì đâu thê lương niềm uất hận?

Bốn nghìn năm, một phút giây lầm lẫn
Triệu con người mắc lận lão Hồ ma
Để ngày nay phải cửa nát tan nhà
Và đất nước một hồn ma thoi thóp

Vẫn kẻ thù bá quyền từ phương Bắc
Vẫn ý đồ đồng hóa tự nghìn xưa
Nhưng với mưu mô quỉ kế bây giờ
Thực hiện bởi cháu con Hồ đại cáo

Chuyện bắt đầu khi lão già ma giáo
Về hang chồn Pác bó tuyển âm binh
Họp lâu la lập đảng cướp mẹ mìn
Giương liềm búa lá cờ thần lưỡi hái

Thế rồi dân tôi điên rồ khờ dại
Chui đầu vào mắc bẫy lũ tà ma
Đến bây giờ dính chấu gở không ra
Nằm chịu chết tâm thân đều tê liệt

Nòi giống Lạc Long đến đây là hết!
Rồi đây bầy thổ phỉ sẽ đem dâng
Đất nước tôi cho đại Hán bạo Tần
Và Rồng Tiên chỉ còn là cổ tích.

https://fdfvn.wordpress.com